Центр європейської інформації в м. Івано-Франківськ

Головна Про наш центр Анонси Новини Контакти Портал Мережі

Календар анонсів » Наші видання » Україна - Європейський вибір

Україна - Європейський вибір
evr_vub.jpg (74.02 Kb)Методичні поради присвячено актуальній проблемі нашого часу – інтеграції України в європейський простір. Їх мета ознайомити бібліотечних фахівців з основними питаннями діяльності Європейського Союзу, тенденціями розвитку держав-членів, щоб в подальшому допомогти пересічному громадянину розібратися із принципами функціонування, напрямками роботи ЄС, політикою взаємовідносин між країнами-учасницями.


Європейська Спільнота була створена на основі Римського договору, підписаного 25 березня 1957 року Бельгією, Італією, Люксембургом, Нідерландами, Німеччиною та Францією.У 1973 році до цих країн приєдналися Данія, Ірландія та Великобританія, у 1981 році – Греція, у 1986 році – Іспанія та Португалія, а у 1995 році – Австрія, Фінляндія та Швеція. У 2004 році ­­­- Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чеська Республіка, Мальта, Кіпр, у 2007 році – Болгарія та Румунія.

Головним органом ЄС є Європейська Рада. На її засіданні, що відбулося 9-10 грудня 1991 року в Маастрихті, глави держав і урядів ЄС уклали угоди про політичний союз і про економічний та монетарний союз, які разом становлять Договір про Європейський Союз (набув чинності з 1 листопада 1993р. після ратифікації усіма сторонами).

Роль Європейського Союзу в міжнародних відносинах є надзвичайно вагомою.Це стосується, перш за все, питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки.

ЄС виробляє одну четверту валового національного продукту світу. Це ще й найбільший суб’єкт світової торгівлі (його частка складає 20 % в загальному обсязі). Він також є найбільшим фінансовим донором для країн, що розвиваються, надає допомогу у розвитку різних галузей економіки. Частка ЄС в усьому обсязі світової допомоги іншим країнам становить 55 %.

Роль ЄС у зовнішніх відносинах ще більше посилилась після створення Європейського економічного і монетарного союзу та введення єдиної валюти євро.

Функціонування Європейського Союзу забезпечує ряд органів, основними з яких є:

1. Європейський Парламент (обирається народами держав-членів).

2. Рада Європейського Союзу (представляє уряди держав-членів).

3. Європейська Комісія (рушійна сила та виконавчий орган)

4. Суд ЄС (забезпечує законність)

5. Європейський Суд аудиторів (контролює управління фінансами)


Щоб вступити до Євросоюзу, країни-кандидати повинні відповідати „Копенгагенським критеріям”, згідно з якими майбутній член ЄС має:

- бути стабільною демократичною країною, що поважає права людей, бути правовою державою, захищати права меншин;

- мати ринкову економіку, що діє;

- приймати загальні правила, стандарти і політичні рішення, котрі складають основу законодавства ЄС;

- підпорядковувати адміністративну систему вимогам законодавства Європейського Союзу таким чином, щоб положення законодавства могли бути включені до національного законодавства.

Членство у Європейському Союзі забезпечує доступ до його внутрішнього ринку, участь у його програмах, співпрацю у сфері транспортних та енергетичних мереж тощо.

Щоб читачі завжди могли віднайти потрібні матеріали даної тематики, у бібліотеках варто організувати інформаційний куток „Європейський Союз – наш сусід”. Тут можна запропонувати аналітичні матеріали, періодичні видання, представити інформаційний калейдоскоп „Як навчатися в Європі”, „Панорама культурного життя Італії (Франції і ін.)”.

До дня Європи (21 травня) радимо підготувати інформаційні години: „Україна та Європейський Союз – перспективи інтеграції”, „Україна і ЄС – разом у майбутнє”, „День Європи”.

Кожен громадянин України має право на вільний доступ до інформації, а також право висловити свою позицію щодо процесів, які істотно впливають на життя суспільства. Зважаючи на це, у бібліотеках доцільно було б провести круглий стіл на тему „Проблеми та тенденції входження України в ЄС”, на якому обговорити полемічні статті, гострі питання.

Під час круглого столу „Україна – ЄС – НАТО: „за” і „проти” ” доречно розглянути такі теми:

- вплив міфів і стереотипів на ставлення українців до ЄС і трансформованої НАТО;

- інтеграція до ЄС і НАТО як процес досягнення високої якості життя.

При підготовці таких заходів можна організувати виставки -дискусії „Євросоюз – новий старт для України”, „Політики – „за”, політики – „проти”, тематичні виставки: „Україна – європейська держава”, „Європа стає ближчою”, „Європа: історична спадщина і сучасність”, „Україна – шлях до Європи”.

Цікаво можна організувати роботу з популяризації культурної спадщини Європи. Для цього варто організувати книжкові виставки: „Шедеври європейського письменництва в українських перекладах”, „Ліричні мотиви європейської поезії”, перегляди літератури „Знайомтесь: європейська література”, огляди „На чому виховувалась Європа: письменники –класики”. Такі заходи варто супроводжувати класичною музикою.

Знайомство з мистецькою спадщиною можна розпочати з ілюстрованого перегляду „Західноєвропейський живопис в музеях України”, продовжити виставкою-панорамою „Музеї Європи”.

Доцільно було б організувати цикли виставок, присвячених окремим країнам, які входять до Європейського Союзу: „Наші сусіди – новий погляд”, „Душа Польщі в її традиціях”, „Швейцарія – країна озер та банків”, „Моду диктує Париж”, „Англія знайома і незнайома” тощо.

Обов’язково потрібно звернути увагу на зв’язки України з Європою. Адже культура українського народу розвивалася в руслі загальноєвропейських і загальнолюдських цінностей. Пропонуємо організувати книжкову виставку

„Історія України в європейському контексті”.

І розділ. Подорож до загадкової Скіфії.


1. Братко-Кутинський О. Феномен України.-К.,1996.-301с.

2. Грушевський М.С. Історія України – Руси: В 11т.,12 кн. – Репринт. вид. – К.: Наук. думка, 1994-2000- (Пам’ятки іст. думки України)

Т.1: До початку ХІ віка. – 1994 . – 648 с.

3. Денисов О., Ведейко М. Онуки Зевса і Борисфена. – 2: Історія скіфів // Голос України. – 2004. - 15 черв. - С.20-21.

4. Знойко О.П. Міфи Київської землі та події старовинні. – 2-ге вид. – К.: Молодь, 2004.-335 с.: іл.

5. Канигін Ю. Шлях аріїв: Україна в духов.історії людства: Роман-есе. – К.: Україна, 1997. – 324 с.

6. Чемерис В. Ольвія. – К.: Укр. центр духов. культури, 1993. – 383 с.


І І розділ. Доньки Ярослава на престолах Європи.


1. Загребельний П. Євпраксія: Роман. – Х.: Фоліо, 2004. – 349 с.

2. Котляр М.Ф. Історія України в особах: Давньорус. держава.- К.: Україна, 1996. – 238 с.

3. Луговий О. Визначне жіноцтво України: Іст. життєписи. – К.: Дніпро, 1994. – 334с.

4. Повість минулих літ.- К.: Україна, 1996.- 283с.

5. Скільки століть слов’янській цивілізації // Укр.культура.-2005 .- № 3-4.


І І І розділ. Трипільська культура – одне з найяскравіших явищ в історії Європи


1. Археологія Української РСР: У 3 т.- К.: Наук. думка, 1971-1975.

Т.1. Первісна археологія, 1971.- 451с.

2. Денисів О. Трипільська цивілізація // Голос України.- 2003.- 4 листоп. – С.1- 9.

3. До одаяної сонцем країни: (Трипіл.культура) // Укр.культура.- 2003.- № 10.- С.23.

4. Мисик В. Хто заснував Трипільську культуру? // Укр.культура.- 2002.-№ 2.- С.32.

5. Питома культура рідної землі // Укр. культура.- 2004. - № 4. – С.26.

6. Середа С. Антропологічний склад населення трипільської культури // Укр.культура . – 2005. - № 3-4. –С.28.


Активізувати використання наявної літератури у фондах бібліотеки допоможуть виставки однієї книги. Так, презентуючи видання С.Геника „150 великих українців”, варто більше розказати про героїв книги, діяльність яких широко відома в Європі. Це, наприклад, В.Вернадський, В.Винниченко, С.Крушельницька, І.Мечніков, Є.Патон та ін.

Можна підготувати і цикл виставок „Ці знайомі європейці”, де представити видатних діячів Європи, яких знає кожен українець.

З метою налагодження ефективної системи поширення інформації про Європейський союз та відносин України з цією організацією, підвищення рівня обізнаності бібліотечних працівників з питань розвитку і діяльності ЄС рекомендуємо провести районний семінар „Україна – європейський вибір”.

План проведення

§ Лекція „Європейський Союз: шляхи інтеграції ”

§ Консультація „Європейське бачення публічної бібліотеки”

§ Консультація „Форми та методи роботи публічних бібліотек з популяризації матеріалів щодо ЄС та євроінтеграції України”

§ Сторінка бібліографа „Питання євроінтеграції – інформаційне забезпечення”

§ Практичні заняттяДодаток 1Вікторина

Що ти знаєш про Європейський Союз?


1.Який вигляд має Прапор ЄС ? Скільки на ньому зірок?
(На прапорі ЄС – коло з 12 золотих зірок на блакитному тлі. Це є символом єдності та ідентичності народів Європи. Коло означає солідарність та гармонію, а зірки – абсолютну досконалість, і в ніякому разі не число держав- членів Євросоюзу).

2.Який музичний твір було затверджено як гімн Європейського союзу?
(У 1972 році „Ода радості”- музика фіналу Дев’ятої симфонії Людвига ван Бетховена, стала офіційним гімном Ради Європи, а 1985 року глави держав та урядів Європейського Союзу затвердили „Оду радості” як гімн цієї організації. Він призначений не для того, щоб замінити національні гімни держав- членів, а швидше відзначити їхні спільні цінності та їхню єдність і різноманіття. До речі, саме так звучить і девіз Євросоюзу „Єдність у різноманітності”).

3.Коли святкується День Європи?
(День Європи відзначається 9 травня).

4.Коли було введено спільну європейську валюту – євро?
( У 1992 році було прийнято рішення запровадити в рамках ЄС єдину європейську валютну одиницю – євро, що була випущена в готівковий обіг 1 січня 2002 року. Знаком євро є грецька літера епсілон, яка виражає як зв’язок з колискою європейської цивілізації та демократії, так і першу літеру слова „Європа”. Дві чіткі паралельні лінії символізують стабільність євро.

5.Які головні керівні інституції Європейського союзу? ( В Європейському союзі наразі п’ять інституцій: Європейський Парламент, Рада Європейського Союзу, Європейська Комісія, Суд ЄС, Європейський Суд аудиторів).

6.Чи ( Європейський парламент обирається народами держав-членів; Рада Європейського Союзу представляє уряди держав членів)

7.Яку назву має виконавчий орган ЄС?
(Європейська комісія. До її складу входять 20 членів, що призначаються урядами країн – членів ЄС терміном на 5 років)

8.В якому році відбулося найбільше розширення ЄС? (2004р. П’яте розширення ЄС, до якого увійшли Чехія, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Угорщина, Мальта, Польща, Словенія, Словаччина)

9.Яке місто було обрано культурною столицею Європи у 2006 році? (Патри – одне з найбільших і найважливіших грецьких міст, центр мистецького і духовного життя країн

10.Назвіть офіційні мови ЄС?
(Данська, голландська, англійська, фінська, французька, німецька, грецька, італійська, португальська, іспанська, шведська)

11.Коли набуває чинності угода, підписана главами держав – членів ЄС? (Після ратифікації відповідними парламентами)

12.У якому році відбувся перший самміт Україна – ЄС ?
(У 1997 р.)

13.Який Президент України підписав Угоду про партнерство та співробітництво з ЄС?
( Леонід Кравчук)

14.Які області були залучені до функціонування українських єврорегіонів?
( Волинська, Чернівецька, Закарпатська, Одеська, Івано-Франківська та Львівська)
Розділ: Наші видання Переглядів: 1671 | Розміщено: 12 квітня 2011


 

Меню сайту
Радимо прочитати

Copyright © 2010 Центр європейської інформації в м. Івано-Франківськ
 

Авторизація ...

Логін :
Пароль :